Manualna interlocking vrata

 

Manualna (ručna) interlocking vrata se izrađuju posebno za svakog klijenta. Posebno su pogodna za postojeće(već adaptirane) prostore, budući da se izgledom i konfiguracijom prilagođavaju postojećoj situaciji. Izrađena od neprobojnih, certificiranih materijala pružaju odličnu, po napadače demotivirajuću, protuprepadnu zaštitu.

Manualna interlocking vrata su jednostavana za korištenje budući da od klijenta ne zahtijevaju nikakav angažman.

Pouzdana elektronika omogućuje da klijent jednostavno otvara(gura ili povlači) prvo jedna, a zatim druga antibalistička vrata pri ulasku/izlasku u/iz štićenog prostora.